Przejdź do stopki

Wójt Gminy Rytro, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 599,1005 i 1079) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

„Szanuj zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu limanowskiego, suskiego, wadowickiego, nowosądeckiego i tatrzańskiego” ma na celu rozwój społeczny i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa małopolskiego i zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka jelita grubego poprzez podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i niwelację barier powstrzymujących pacjentów z grupy docelowej przed badaniem przesiewowym.

Zawiadomienie Burmistrza Starego Sącza.