Przejdź do stopki

Koło Gospodyń Wiejskich "Rytrzanki" zaprasza na cykliczny piknik rodzinny w Suchej Strudze.

Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze” Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania

Akcja ochronnego szczepienia lisów.

W dniach 24-25 kwietnia odbędzie się, tak jak co roku, „Festiwal Zawodów” dla uczniów z całego województwa kończących szkoły podstawowe.

Zamknięcie zielonego turystycznego szlaku na Suchej Strudze.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), art. 1 pkt 17 lit. a ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688) o podjęciu przez Radę Gminy Rytro Uchwały Nr L/400/24 z dnia 28 lutego 2024 roku.

Operator programu czyste powietrze. Jesteśmy oficjalnym operatorem wybranym przez NFOŚiGW do obsługi Programu Czyste Powietrze na terenie powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i Miasta Nowy Sącz.