Przejdź do stopki

L Sesja Rady Gminy Rytro, odbędzie się 28 lutego 2024r. (środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rytro.

Operator programu czyste powietrze. Jesteśmy oficjalnym operatorem wybranym przez NFOŚiGW do obsługi Programu Czyste Powietrze na terenie powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i Miasta Nowy Sącz.

Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 roku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” zaprasza do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 (LSR) w zakresie wprowadzenia zmian na wezwanie Samorządu Województwa Małopolskiego.

Wójt Gminy Rytro, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bez przetargowym.

W 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe.

Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 lutego 2024 r.